Sanasto

Tälle sivulle keräämme seurakunnan kasvuun liittyviä termejä ja käsitteitä. Jos haluat, voit lähettää meille sanan johon kaipaat selitystä tai täydentävän selityksen jollekin jo sanastossa olevalle sanalle.

YHTEISÖ

Yhteisöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan seurakunnan omaista ryhmää, mutta joka toimii isomman seurakunnan tunnustettuna osana. Tällaisia voivat olla esim. seurakunnan englanninkielinen ryhmä, joka kokoontuu omiin englanninkielisiin jumalanpalveluksiin tai tietyssä kaupunginosalla kokoontuva seurakunnan ryhmä, joka pitää omat jumalanpalveluksensa. Yhteisö voitaisiin kääntää englanniksi lähinnä termeillä ”congregation” tai ”fellowship”, kun niillä tarkoitetaan, että seurakunta muodostuu yhdestä tai useammasta ”congregation”:sta tai ”fellowship”:stä.

SEURAKUNNAN KASVU

Tieteenala (englanniksi Church Growth), joka tutkii seurakunnan lukumääräisen kasvun dynamiikkaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja seurakuntamalleja. Tieteenalan ja seurakuntakasvun liikkeen perustajana pidetään Donald A. McGavran:ia, kolmannen sukupolven lähettiä Intiaan. Tieteenala on luonteeltaan poikkitieteellinen soveltaen teologian lisäksi mm. kansa-, ihmis-, ja organisaatiotutkimuksen metodeja ja tuloksia. Hengellisiä tutkimuksen kohteita ovat olleet mm. rukouksen ja ihmeiden vaikutukset seurakunnan kasvuun. Uusia lähestymiskulmia edustaa seurakunnan laadullisen kasvun vaikutukset lukumääräiseen kasvuun. Euroopassa tässä suhteessa on uranuurtaja Christian A. Schwartz Seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK – Natural Church Development / NCD) periaatteillaan.

SEURAKUNNAN ISTUTTAMINEN JA PERUSTAMINEN

Seurakuntien istuttamista on tapahtunut kautta vuosisatojen. Kun uudet hengelliset liikkeet ovat syntyneet, ne ovat usein perustaneet seurakuntia. Suomessa osa hengellisistä liikehdinnöistä on jäänyt luterilaisen kirkon suojiin kirkon herätysliikkeiksi, osa esim. helluntaiherätys on muodostunut omaksi seurakuntaliikkeeksi, osa ei ole järjestäytynyt laaja-alaisesti. Länsimaissa on usein käynyt niin, että seurakuntien perustamisinto on hiipunut aikojen kuluessa, kun hengellinen liike on vakiinnuttanut asemansa.

Modernin seurakunnan istuttamisliikkeen perustajana pidetään James Montgomeryä. Vaikka määrätietoinen seurakuntien istuttaminen on asiana paljon vanhempi, hänen vaikutuksestaan ajatus maan kristillisten kirkkojen mobilisoimisesta yhteisen tavoitteen taakse opetuslapseuttaa/seurakunnallistaa kyseinen maa (Discipling a Whole Nation) toi uuden innostuksen ja tietoisuuden siitä, että seurakuntien istuttaminen on Raamatun ensisijainen lähetyskäskyn toteuttamistapa. Samalla se yhdisti kirkkoja yhteisen tavoitteen taakse ja loi uskoa lähetystehtävän loppuunsaattamisen mahdollisuuteen tämän sukupolven aikana. Filippiinejä pidetään ensimmäisenä maana, jossa tätä strategiaa (saturation chuech planting) on toteutettu, ja eritäin hyvällä menestyksellä.

Termit istuttaminen ja perustaminen ovat toistensa synonyymejä eikä niiden välillä ole varsinaista merkityseroa. Kuitenkin ne katsovat samaa asiaa hieman eri näkökulmasta. Istuttaminen viittaa kasvimaailmaan, jossa istutetaan kasveja ja sitten ne kasvavat luonnollista kasvuaan. Perustaminen viittaa rakentamiseen, jossa luodaan pohja, jonka päälle sitten rakennetaan. Perustaminen on terminä käytössä mm. saksankielisessä maailmassa, istuttaminen englanninkielisessä.

Mainokset