Historiaa

Seurakuntien perustamisella on pitkä historia takanaan Suomessa

Jos ei aikanaan Suomeen olisi jokaiseen kuntaan rakennettu luterilaisen seurakunnan kirkkoa ja useisiin kuntiin ortodoksista kirkkoa olisi maamme hengellinen historia todennäköisimmin hyvin köyhä. Kirkon herätysliikkeiden ansiosta on muodostunut kirkon sisälle yhteisöjä, jotka ovat rikastuttaneet Suomen hengellistä elämää ja tarjonneet monille hengellisen kodin. Samoin vapaiden suuntien herätysliikkeet ovat määrätietoisesti levittäytyneet yhä uusiin kuntiin.

Kuitenkin viime vuosikymmeninä vain harva kirkko ja herätysliike on säilyttänyt kasvuvoimansa. Useiden kohdalla kasvu on jäänyt pienemmäksi kuin yleinen väestönkasvu, pysähtynyt, tai lähtenyt laskuun. Erilaiset evankelioimisponnistukset eivät ole yksinään riittäneet kehitystä kääntämään kun saman aikaisesti on uusien seurakuntien perustaminen hiipunut.

SEURAKUNNAN KASVU

Seurakunnan kasvu järjesti Suomessa laaja-alaisen uusien seurakuntien perustamiseen tähtäävän konferenssin 1994. Tässä yhteydessä eri kirkkokunnista tulleet tahot esittivät yhteisen tavoitteen kahdesta tuhannesta uudesta seurakunnasta. Jotkut kirkkokunnat ovat tämän jälkeen toteuttaneet tavoitetta määrätietoisesti toisten jäätyä vielä vuosienkin jälkeen lähtökuoppiin. Asetetut tavoitteet jäivät määräajassa toteutumatta. Seurakuntien istuttamisen haasteellisuus, pettymykset, ja maksetut oppirahat ovat vaikuttaneet toisaalta innon hiipumista, toisaalta luoneet erinomaiset edellytykset kypsemmälle päätökselle jatkaa eteenpäin tällä Raamatun viitoittamalla tiellä.

Seurakunnan kasvun tekemät tutkimukset vuosina 1994 ja 2002 ovat olleet antamassa kuvaa suomalaisten suhtautumisesta kristinuskoon. Nämä tutkimukset osoittavat toisaalta avoimuutta kristinuskon sanoma kohtaan, toisaalta uusien seurakuntien tarvetta. Uusien seurakuntien istuttamisen tematiikkaa on myös tutkittu Case Study –pohjaisesti (2004).

Alla joitakin välähdyksiä seurakunnan kasvun alkuajoilta Suomessa.

Chrisma-seurakunta, ensimmäiset vuodet

Tämä on raportti Chrisma-seurakunnan taustasta, synnystä, rakenteesta ja ensimmäisistä vuosista. Siinä käsittellään Chrisma-seurakuntaa perustamisvuodesta 1991 raportin kirjoittamisajankohtaan kesällä 1995.

Lataa pdf-tiedosto

Rohkaisevia pikku-uutisia

Perjantaifax lähetettiin viikottain lukijoiden telefaxlaitteisiin. Siinä kerrottiin rohkaisevia tietoja, lukuja ja kokemuksia evankeliumin voittokulusta, Jumalan valtakunnan leviämisestä ja seurakunnan kasvusta Suomessa ja maailmalla. Perjantaifaxia julkaistiin vuosina 1995 (50 numeroa) ja 1996 (28 numeroa).

Lataa pdf-tiedosto

Suola 1/1995

Suola -lehden ainoa numero ilmestyi toukokuussa 1995. Lehdessä käsiteltiin Seurakunnan kasvun liikkeen alkua, Seurakunnan kehittämisen konferenssia, Seurakunnan kasvun neuvostoa ja Seurakunnan kasvu ry:tä.

Lataa pdf-tiedosto

Seurakunnan kehittämisen konferenssi 1994

Syksyllä 1994 järjestettiin Helsingin NMKY:llä Seurakunnan kehittämisen konferenssi. Pääpuhuja oli saksalainen seurakunnan kasvun opettaja Wolfgang Simson. Konferenssin päätöstilaisuudessa osallistujat lukivat ääneen yhteisen julkilausuman.

Lataa pdf-tiedosto

Mainokset