Suomen 2000-luvun evankelioimisstrategia

Kalevi Lehtinen 2001

Pastoreita ja muita hengellisiä johtajia kokoontui Logos II -laivalle 15.8.2001. Tapaamisessa Kalevi Lehtinen teki esityksen vuoden 2003 aikana järjestettävästä kansallisesta evankelioimiskongressista. Ohessa hänen ajatuksiaan kongressiin liittyen.

Johdanto

Uuden vuosituhannen alkaessa Suomessa ilmenee huolestuttavia trendejä:

 kristillinen yhtenäiskulttuuri murtuu ja tietotaso ohenee

 yhteiskunnan rakenne muuttuu ja maassamme on lisääntyvästi ihmisryhmiä, joihin evankeliumin julistus ei ulotu

 postmodernissa kulttuurissa ennen toimineet evankelioimismallit eivät enää toimi kyllin tehokkaasti

 evankelioimistyö on sirpaloitunut kristillisten yhteisöjen toisistaan irralliseksi toiminnaksi, josta puuttuu yhteisesti sovittu strategia.

Nyt on aika kutsua koolle Suomen evankelioimiskongressi. Vuonna 2003 tulee edellisestä kuluneeksi 30 vuotta. Uusi sukupolvi tarvitsee uuden Suomen evankelioimiskongressin.

Tavoite

Luodaan alkaneen vuosituhannen alun kansallinen evankelioimisstrategia, joka yhdistää koko Suomen kristikunnan ja johtaa siihen, että:

 jokainen suomalainen kuulee henkilökohtaisesti evankeliumin ja selkeän kutsun Jeesuksen vastaanottamiseen vähintään kerran vuodessa

 jokainen halukas opastetaan elämään Jeesuksen yhteydessä ja että Jeesuksen yhteydessä elävät ihmiset opastetaan Jeesuksen todistajiksi

 uusi evankelistasukupolvi astuu esiin ottamaan vastuun uuden sukupolven evankelioimisesta

 Jumalan näky ja suunnitelma Suomen kolmannen vuosituhannen hengellisestä herätyksestä löytyy ja toteutuu

Ehdotuksia

Teemaehdotus: ”Usko Jeesukseen pelastaa”. Aika ja paikka: vuosi 2003, pääkaupunkiseutu. Osallistujat: noin 1000 evankelioimistyöstä vastuuta kantavaa päätoimista ja vapaaehtoista työntekijää, keski-ikä alle 40 vuotta, henkilökohtaisen kutsun perusteella.

Valmistelurakenne

 laajapohjainen koko Suomen kristikuntaa edustava neuvottelukunta, johon kuuluisivat kirkkokuntien, herätysliikkeiden ja järjestöjen johtajat

 aktiivista evankelioimistyötä tekevistä henkilöistä koostuva päätoimikunta, joka järjestää kongressin ja johtaa työryhmiä

 tukiforumina MESK (Maailman evankelioimisen Suomen komitea)

Miksi tarvitaan evankelioimisstrategiaa?

Kristuksen antama lähetyskäsky ilmaisee Jumalan tahdon

 evankeliumi kuuluu kaikille

 lähetyskäsky velvoittaa kaikkia kristittyjä

 antaa näyn, tehtävän ja motivaation

Ihmiset elävät erossa Jumalasta

 materialismi, maallistuminen

 pessimismi, pelko, apatia

 jälkikristillisyys, ehdottomien arvojen puute, postmodernismi

 tiedon puute

 taikausko, uususkonnollisuus, okkultismi, pakanuus

 yhteiskunnan ja kirkon sirpaloituminen

Kirkot ovat perääntymässä Euroopassa

 jäsenistö pienenee

 koko väestöä ei jatkuvasti tavoiteta

 herätyksen, sitoutumisen ja näyn puute

 muuttuvan maailman haaste

Suomalaiset ihmiset etsivät vastauksia

 hengellisyyden kaipuu ja etsintä

Evankelioimisprosessin elementtejä

 Analyysi: mitä Jumala on jo tehnyt? Voimavarat, odotukset, näyn levittäjät

 Näky ja rukous (Hab.2:2-4), rukous ei ole vain ohitettava vaihe vaan olennainen, kasvava ja jatkuva työn yliluonnollinen ulottuvuus.

 Suunnitelma: mitä on tehtävä?

 Mobilisaatio: kaikki mukaan

 Koulutus: toimintavalmius

 Tiedottaminen: Kristus puheenaiheeksi

 Yhteydenotto: kädenojennus kaikille

 Kokoussarja: sanoma mahdollisimman monelle

 Opastaminen: kasvuhoitoa ryhmissä

 Uusi näky: jatkuvan kasvun liike

Evankelioimisen avainsanoja

Seurakuntakeskeisyys

(Kol.1:24-27)

Evankelioimistyö ei ole evankelistan, järjestöjen, herätysliikkeiden eikä evankelioimiskristittyjen tehtävä, vaan koko Jumalan seurakunnan. Seurakunnat järjestävät, kantavat vastuun ja kokoavat hedelmät. Evankelistat ja muut ulkoa tulleet ohjelmansuorittajat palvelevat kokemuksellaan ja armo lahjoillaan paikallista Jumalan seurakunnan kokonaisuutta.

Yhteys

(Joh. 13:34-35, Joh. 17:20-23)

Evankelioimistyö korostaa koko pyhää yhteistä Jumalan seurakuntaa. Se pyrkii ylittämään kristittyjä erottavat raja-aidat ja kokoamaan eri hengelliset liikkeet ja kirkkokunnat taistelemaan samassa rintamassa ihmisten voittamiseksi Kristukselle. Näin se synnyttää keskinäistä rakkautta ja yhteyttä.

Kristittyjen yleinen pappeus

(2.Tim.2:2, 1.Piet.2:9)

Suuret maallikkojoukot valtuutetaan toteuttamaan seurakunnan suurinta tehtävää, julistamaan evankeliumia kaikille luoduille rinta rinnan pappien ja muiden työntekijöiden kanssa. Todistamisen lähde kumpuaa läheisestä henkilökohtaisesta suhteesta Jeesukseen. Sen muoto ulottuu evankeliumin ja henkilökohtaisen todistuksen kertomisesta rakkauteen. palveluun ja uhraamiseen.

Päämäärätietoisuus

(1.Kor.9:19-25)

Evankelioimisessa sitoudutaan selkeisiin päämääriin: perusteelliseen koulutukseen, koko väestön tavoittamiseen, mahdollisimman monen uskoon auttamiseen, koko seurakunnan uudistumiseen. Päämäärätietoisuus haastaa kasvamaan pois totutusta tapahtumattomuuden rutiinista kohti uutta työnäkyä ja herätystä.

Monien tavoittaminen

(Mark.16:15)

Kristus on käskenyt meitä viemään hänen evankeliuminsa kaikille. Evankelioiminen pyrkii koko väestön tavoittamiseen, ei vain perinteellisen kristikansan. Jokainen koti tavoitetaan puhelimen, videon, kotikäynnin, kirjan ja/tai lehden välityksellä.

Strategiset kohderyhmät huomioidaan:

 nuoret, opiskelijat, koulut

 johtavissa asemissa olevat, yrittäjät, diplomaatit, virkamiehet, varuskunta

 urheilijat, taiteilijat, ajattelijat, kirjoittajat, opettajat, tutkijat

 vähemmistöt, pakolaiset, muut maahan muuttaneet

 klubit, muut yhteisöt, ostoskeskukset, vapaa-ajan viettopaikat

 työpaikat

 sairaalat, vankilat, muut laitokset

 lento-, juna- ja bussiasemat, jonot

 tiedotusvälineet (televisio, radio, lehdistö, internet, mainonta)

Ovien avautuminen ja rajojen rikkoutuminen

(Luuk.14:21-23)

Suuri tapahtuma synnyttää imun, joka vetää mukaan seurakunnasta vieraantuneita. Liikemiehet, vähemmistöryhmät, poliitikot, vammaiset, taiteilijat, vanhukset ja nuoret tulevat mukaan. Tiedotusvälineet tajuavat evankeliumin uutisarvon. Maantieteellisetkin rajat ylitetään, ja missiot kasvavat talousalueen tai maakunnan kattavaksi. Kokouksetkin ylittävät seurakunnallisten tilojen rajat, ja ne pidetään usein jäähalleissa, messukeskuksissa tai stadioneilla.

Kristittyjen kasvaminen

(Matt.28:18-19)

Kristityille missio on haaste kasvamiseen. He saavat opetusta ja koulutusta. He saavat kokea Jumalan käyttävän heitä muiden uskoon auttamiseen. Evankelioimseen osallistuminen rohkaisee heitä luottamaan Jumalan mahdollisuuksiin kaikilla elämän alueilla.

Vaalenneet vainiot

(Joh.4:35-38)

Evankelioimistyö perustuu näkyyn vaalenneista vainioista. Jumalan kypsyttämä sato korjataan, kypsymätön saa jäädä kasvamaan. Tehtävämme ei ole vakuuttaa vastahakoisia vaan auttaa halukkaita Kristuksen luo.

Pelastuksen keskeisyys

(Luuk.15:7,10, Luuk.24:46-48)

Evankelioimisen tehtävänä ei ole vain aktivoida passiivisia seurakunnan jäseniä, vaan kutsua ihmisiä pimeydestä valkeuteen, kuolemasta elämään ja kadotuksesta taivaaseen.

Jatkuva uudistus

(Apt.2:41-47)

Evankelioiminen ei ole projekti, vaan prosessi. Projekti on pian ohi, prosessi kestää. Evankelioimistapahtuma ei ole päätepiste, vaan lähtölaukaus taipaleelle kohti jatkuvaa uudistusta ja herätystä.

Jokaisen evankelioimistapahtuman tuloksena on:

 lisää koulutettuja, toimintavalmiita kristittyjä

 lisää uskoontulleita, jotka voidaan kouluttaa ja aktivoida viemään sanomaa

 lisää tietoisuutta Kristuksesta, kiinnostusta ja avoimuutta evankeliumille

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.