Seurakunnan kasvu

Heikki Tyrni 2008

Jumalan valtakunnan kasvu

Jeesus puhuu voimakkain vertauskuvin Jumalan valtakunnan kasvusta. Jumalan valtakuntaa verrataan mm. sinapinsiemeneen, joka kasvaa suurimmaksi puista.

Minkälaista Jumalan valtakunnan kasvua voi seurakunnan kautta tapahtua?

Jumalan valtakunta voi kasvaa lukumääräisesti seurakuntaan tai yhteisöön liittyvien uusien jäsenien kautta. Yleisin edellytys liittymiselle on seurakunnan kastekäsityksen mukainen kaste. Tämä ei välttämättä ole ainoa edellytys.

Jumalan valtakunta voi kasvaa laadullisesti seurakunnan ja yhteisön jäsenten kokonaisvaltaisen henkisen, hengellisen, ja sosiaalisen kasvun kautta. Tähän liittyviä käsitteitä ovat mm. hengen hedelmä, opetuslapseus, hengellinen täysikäisyys, kasvu Kristuksen kaltaisuudessa, ja hengellinen kypsyys.

Jumalan valtakunta voi kasvaa laadullisesti myös seurakunnan ja yhteisön organisatorisen kehittymisen kautta. Tällöin on kyse siis kokoontumisen muotojen, ilmapiirin, ja sisällön kehittymisestä sekä johtamisen osa-alueiden kehittymisestä.

Jumalan valtakunta voi kasvaa uusien seurakuntien ja yhteisöjen istuttamisen kautta. Näiden perustamisen motiivi on missiologinen – uusien ihmisten ja ihmisryhmien haastaminen seuraamaan Jeesusta ja perustamaan elämänsä Jeesuksen varaan.

Kasvun luonteeseen kuuluu, että laadullinen kasvu luo edellytykset pitkäjänteiselle lukumääräiselle kasvulle ja uusien seurakuntien ja yhteisöjen istuttamiselle. Laadullisen kasvun puute rajoittaa lukumääräistä kasvua sekä vaarantaa saadun kasvun pysyvyyden.

Jeesuksen seuraamisessa on kyse läpi iankaikkisuuden jatkuvasta matkasta. Siksi sitoutumisen, joka on johtanut läpi ihmiselämän jatkuneeseen Jeesuksen seuraamiseen, hedelmänä tulee perille päässeiden lukumäärän kasvu, joka on kaiken kasvun päämäärä.

Seurakunnan kasvu

Seurakunta on osa Jumalan valtakuntaa. Seurakuntaan kuuluu Jeesusta seuraavat ja Jeesuksen varaan elämänsä perustavat ihmiset. Seurakunta jaetaan käsitteellisesti kahteen – universaaliin seurakuntaan, johon kuuluu kaikki Jeesuksen seuraajat kautta aikain ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta – sekä paikallisseurakuntaan, joka tarkoittaa niiden ihmisten joukkoa, jotka kokoontuvat yhteen. Eri kirkoilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mitä vaaditaan kokoontuvalta joukolta, jotta se muodostaa Raamatun mukaisen seurakunnan.

Yhteisöllä tarkoitamme seurakunnan omaista yhteen kokoontuvaa joukkoa, joka toimii pitkälti autonomisesti, mutta kuuluu virallisesti tunnustettuna osana isompaan seurakuntaan.

Seurakuntien perustaminen tähtää Jumalan valtakunnan kasvuun, johon kuuluu evankeliointi, opetuslapseuttaminen, seurakunnan kasvu, ja seurakuntien perustaminen. Jos näistä osa-alueista jokin puuttuu tai ontuu pahasti niin silloin kokonaisuus kärsii.

jos ihmisiä ei tule uskoon niin seurakuntien kasvu ja uusien seurakuntien perustaminen ei vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin (sillä saattaa kyllä olla säilyttävä vaikutus)

jos opetuslapseuttaminen puuttuu, niin kristillinen todistus elämän ja sanojen muodossa kärsii

jos seurakunnan kasvun elementtejä ei huomioida evankelioidut ihmiset eivät sopeudu seurakuntaan

jos seurakuntia ei perusteta, ei onnistuta saavuttamaan uusia ihmisryhmiä, ja uusien ihmisten assimiloituminen seurakuntiin heikkenee

Seurakunnan kasvu terminä voidaan käsittää laajasti tarkoittamaan kaikkia yllä mainittuja kasvun osa-alueita.

Suppeammassa mielessä, perinteisesti, seurakunnan kasvu terminä on viitannut tieteenalaan, joka tutkii seurakunnan lukumääräisen kasvun dynamiikkaa, siihen vaikuttavia tekijöitä ja seurakuntamalleja.

Seurakunnan kasvu ry pitää esillä ensisijaisesti uusien seurakuntien ja yhteisöjen perustamisen tarvetta. Mielestämme kaikilla kirkkokunnilla tulisi olla selkeä seurakuntien istuttamisohjelma ja jokaisen seurakunnan tehtävänä on olla siinä omalta osaltaan mukana. Mielestämme tämä on keskeisin haaste tämän päivän seurakunnille, jos mielimme saavuttaa tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa uudet sukupolvet Jeesukselle.

Uusien seurakuntien ja yhteisöjen istuttamisessa myös muut kasvun ulottuvuudet tulevat luonnollisesti esille. Näihin muihin osa-alueisiin keskittyvää toimintaa, kirjallisuutta, ja opetusta on Suomessa muiden toimijoiden taholta saatavissa. Osa materiaaleista ja opetuksesta on maailmankatsomus-, kulttuuri-, ja seurakuntamallisidonnaista, joten niitä on sovellettava viisaasti.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.