Jumalanpalveluksiin osallistuminen Lahdessa

 

Pekka Sahimaa 2001

Seuraavat taulukot havainnollistavat tutkimusta, joka tehtiin Lahdessa keväällä 2001 seurakuntien jäsenmääristä ja jumalanpalveluksiin osallistuvien lukumääristä.

Tutkimuksessa kysyttiin seurakuntien ja niihin rinnastettavien yhdistysten/ryhmien jumalanpalveluksiin osallistuvien lukumääriä kolmen sunnuntain keskiarvona.

Taulukko 1. Väkiluku, jäsenmäärät ja osallistujamäärät

Ensimmäisessä taulukossa vertaillaan Lahden väkilukua, seurakuntien kokonaisjäsenmäärää ja jumalanpalveluksiin osallistuvien lukumääriä. Sen perusteella seurakuntien viikoittaiseen päätilaisuuteen osallistuu keskimäärin noin 2,4 % lahtelaisista ja 2,8 % seurakuntien jäsenistä.

Lahden väkiluku 97.100
Seurakuntien väkiluku 82.980
Jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä 2.346

Taulukko 2. Osallistujalukumäärät

Alla olevasta taulukosta nähdään Lahden eri seurakuntien ja seurakuntiin rinnastettavien ryhmien osallistujalukumäärät. Erityishuomiota kiinnittää lestadiolaisten suuret osallistujaluvut.

Esikoislestadiolaiset 550
Helluntaiseurakunta 450
Rauhanyhdistys 400
Keski-Lahden seurakunta 210
Salpausselän seurakunta 129
Joutjärven seurakunta 92
Launeen seurakunta 92
Vapaaseurakunta 90
Ortodoksit 60
Adventtiseurakunta 52
Baptistilähetys 45
Lahden seudun seurakunta 41
Elämän leipä 30
Luther-kirkko 30
Elämän Sana 23
Metodistiseurakunta 15
Tunnustuksellinen luterilainen srk 15
Pelastusarmeija 12
VerkkoKirkko 10

Taulukko 3. Jumalanpalveluksiin osallistuvien määrä

Seuraavassa taulukkossa on tarkasteltu seurakuntien jäsenmäärän ja jumalanpalvelukseen osallistuvien lukumääriä siten, että vasemmanpuoleinen sarake ilmoittaa seurakunnan jäsenmäärän, keskimmäinen sarake keskimääräisen jumalanpalvelusten osallistujamäärän ja oikeanpuoleinen sen, kuinka monta prosenttia jäsenistä keskimäärin osallistuu jumalanpalveluksiin.

Luterilaiset seurakunnat 79.900 1.500 1,9%
Ortodoksinen seurakunta 1.100 60 5,5%
Helluntaiseurakunta 1.100 450 40,9%
Vapaaseurakunta 520 90 17,3%
Adventtiseurakunta 156 52 33,3%
Baptistilähetys 49 45 91,8%
Lahden seudun seurakunta 44 41 93,2%
Tunnustuksellinen luterilainen srk 30 15 50,0 %
Pelastusarmeija 30 12 40,0 %
Elämän Sana 28 23 82,1 %
Metodistiseurakunta 24 15 62,5 %

Yhteenveto ja tulkinta

Vajaat 2,5 % lahtelaisista löytyy viikoittain jonkin seurakunnan jumalanpalveluksesta eli suurin osa lahtelaisista ei osallistu minkään seurakunnan elämään/toimintaan. Tarvitaan siis tehokasta evankeliointia, seurakuntien istuttamista ja ihmisistä huolehtimista, jotta lahtelaiset voitaisiin voittaa Kristukselle. Mitä pienempi seurakunta, sen parempi on osallistumisaktiivisuus. Isojen seurakuntien sisälle tarvitaan siksi tehokasta pienryhmä-, solu- ja kotiseurakuntaelämää sekä uusia seurakuntia, jotta lahtelaisia voitaisiin johdattaa Kristuksen yhteyteen ja kasvattaa heitä Hänen tuntemiseensa.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.