DAWN-projektin määrittely

Jim Montgomery 1994

Johdanto

Kaikki DAWN-projektit ovat seurakuntien istuttamisprojekteja, mutta kaikki seurakuntien istuttamisprojektit eivät ole DAWN-projekteja. Todellinen DAWN-projekti on seurakuntien istutusprosessi, joka toteutetaan kansallisella (koko kansan opetuslapseuttaminen) tasolla, ja siihen kuuluvat seuraavat askeleet ja ainekset.

Takana on sitoutunut ydinjoukko

Se on DAWN-projekti, jos sen takana on kansallinen johtaja ja kansallinen johtoryhmä, jotka ovat Kristuksessa lujasti päättäneet antautua mobilisoimaan oman maansa koko Kristuksen ruumista. Se tapahtuu pitkäaikaisen strategian avulla, jossa opetuslapseutetaan kansan kaikki ihmisryhmät. Tällainen johtaja ja johtajat tai pienryhmä ovat kuin John Knoxereita, joissa tämän skottipastorin tavoin ruumiillistuu rukous: ”Anna minulle tämä maa tai minä kuolen”.

Tavoitteena täyttää maa seurakunnilla

Se on DAWN-projekti, jos se rakentuu sille periaatteelle, että suorin ja paras tapa opetuslapseuttaa koko kansakunta on täyttää maa evankelisilla seurakunnilla. Se tarkoittaa, että Jumalan seurakunta on jokaisen ihmisen ulottuvilla – sekä etäisyyden puolesta että kulttuurillisesti. Jokainen seurakunta on erilainen siinäkin mielessä, että kukin niistä suuntautuu ensisijaisesti saavuttamaan jotakin tiettyä kansanryhmää, jonka Herra heille antaa. Kaikki seurakunnat yhdessä ottavat huomioon ja sulkevat sisäänsä maan kaikki väestöryhmät, heimot, psyko-sosiaaliset luokat, ikäryhmät, siviilisäädyt, ammattikunnat ym. vastaavat tekijät.

Mukana riittävästi tutkimusta ja tietoa

Se on DAWN-projekti, jos sen taustalla on riittävästi tutkimusta ja tietoa seuraavista alueista:

evankelisten tunnustuskuntien lukumäärästä maassa

niiden edustamien paikallisseurakuntien lukumäärästä, seurakuntien jäsenmäärästä ja/tai aktiivisten osanottajien määrästä

kunkin tunnustuskunnan vuotuisesta kasvusta

parhaiten kasvavien ryhmien metodologiasta

seurakuntien lukumäärästä suhteessa koko kansaan ja suhteessa jokaiseen eri alaryhmään

sellaisista taustatekijöistä kuten historia, talous, uskonto, kulttuuri, politiikka, sodat ym. sosiaaliset voimat, jotka vaikuttavat väestön suhteelliseen vastaanottavaisuuteen, ja metodeihin ja teemoihin, jotka saattaisivat saada aikaan parhaan vastakaiun evankeliumille

Järjestetään kansallinen kongressi

Se on DAWN-projekti, jos pidetään kansallinen kongressi, jossa kaikkien tunnustuskuntien ja järjestöjen sekä yhdistysten tärkeimmät johtajat kokoontuvat keskustelemaan koko kansansa opetuslapseuttamisesta ja analysoimaan kerättyä tutkimusaineistoa.

Asetetaan yhteinen tavoite

Se on DAWN-projekti, jos kansalliseen kongressiin kokoontunut delegaatio asettaa yhdessä tavoitteen tietystä määrästä istutettavia seurakuntia tiettyyn ajankohtaan mennessä. Tätä päämäärää voi joko ehdottaa kansallinen johtoryhmä tutkimustulosten pohjalta tai se voidaan saada laskemalla yhteen eri seurakuntien ja lähetysjärjestöjen asettamat tavoitteet.

Asetetaan omia tavoitteita

Se on DAWN-projekti, jos jokainen evankelinen tunnustuskunta ja ryhmä asettaa omat tavoitteensa istutettavista seurakunnista tiettyyn ajankohtaan mennessä ja kehittää ja soveltaa suunnitelmia päämäärän saavuttamiseksi. Järjestöjen ja yhdistysten, jotka eivät itse istuta seurakuntia, odotetaan suuntaavan toimintansa yhteistyöhön kirkkojen ja tunnustuskuntien kanssa näiden moninkertaistumisprojekteissa.

Johtaa kansallinen johtoryhmä

Se on DAWN-projekti, jos muodostetaan kansallinen johtoryhmä pitämään liikettä hengissä:

keräämällä jatkuvasti tarvittavaa tietoa

julkaisemalla tiedotetta, joka raportoi innostavasta kasvusta ja jokaisen tunnustuskunnan ohjelmien toteutumisesta ja muista haasteista

järjestämällä seminaareja ja konsultaatiota seurakuntien johtajille ja eri alueiden pastoreille

suunnittelemalla seuraavaa kansallista kongressia, jossa arvioidaan edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista, tehdään uusia suunnitelmia ja asetetaan uusia päämääriä tulevaisuuden varalle

Rukousliikkeet ovat mukana

Se on todella voimallinen DAWN-projekti, jos sen takana ovat kansalliset, alueelliset, kirkkokuntien ja paikallisseurakuntien rukousliikkeet.

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.