Aika muutokselle

Brian Mills 2000

Brian Mills on muun muassa organisoinut rukoustyön, kun British Evangelical Alliance ja Billy Graham järjestivät Lontoon mission. Tällä hetkellä hän johtaa InterPrayer-järjestöä yhdessä John Mulinden kanssa. Mills on yksi DAWN liikkeen hengellisistä isistä. Hänen viimeisin kirja Isien synnit (Sins of the Fathers) kertoo kansakuntien välisestä sovituksesta. Kirja sai aikaan maailmanlaajuisen sensaation.

Muutoksen vuosi

Vuosi 2000 on muutoksen vuosi ja vuosi muutokselle. Tämä vuosi on aikaa, jolloin Jumala asettaa ihmisiä uusille paikoille ja uusiin tilanteisiin, joissa he voivat tulevaisuudessa olla suuresti vaikuttamassa Jumalan hyväksi. Tuolloin on heidän elämänsä vaikuttavin ajanjakso.

Voittava seurakunta

Mikä on totta yksilöiden kohdalla on totta myös seurakunnan kohdalla. Jumala on johtamassa seurakuntansa tilanteeseen ja ymmärrykseen, jossa se voi todella täyttää tarkoituksensa maan päällä. Jumala ei ole kiinnostunut seurakunnan itsekeskeisestä olemassaolosta. Jumala ei odota että seurakunta pysyisi hengissä tai että se ainoastaan kasvaisi. Jumala odottaa, että seurakunta täyttäisi maailman Jumalan kunnialla, voittaisi maailman ja hallitsisi sitä. Jumala odottaa, että seurakunta olisi voittosaatossa yli henkivaltojen ja voimien ollakseen valmis Kristuksen Morsiamena. Jumala on valmistamassa Seurakuntaansa maailmanlaajuisesti, jotta se olisi valmis viimeiseen sysäykseen, viimeiseen mahtavaan sadonkorjuuseen.

Aika valmistautua

Meidän kaikkien on aika valmistautua. Tulossa ei ole vain sadonkorjuun aika, jonka laajuudesta monet meistä ovat vain unelmoineet, vaan tulee myös vastustuksen, vainojen ja väärinymmärrysten aika. Meidät tullaan mustamaalaamaan mediassa. Saatanan sotaisat edustajat tulevat vastustamaan meitä. Poliitikot tulevat asettamaan meidät marginaaliryhmäksi.

Ymmärryksemme laajenemassa

Vuosi 2000 on hengellisen maailmankatsomuksen (spiritual paradigm) muutoksen vuosi, mikä on tapahtumassa monella rintamalla ja monin eri tavoin. Tuttuja käsitteitä ja yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä on määriteltävä uudelleen. Tapa, jolla olemme aiemmin ymmärtäneet Jumalan tahdon näkökulmia, ei ole ollut riittävä ohjaamaan meitä viimeiseen sadonkorjuuseen ja ilmaisemaan Hänen tahtoaan maan päällä niin kuin se on taivaassa. Niinpä Jumala on laajentamassa ymmärrystämme seuraaviin asioihin.

Ymmärrys suhteessa apostolisuuteen

Me olemme aiemmin ymmärtäneet apostolisuuden pystysuorana, liikkeeseen tai kirkkokuntaan liittyvänä ja ylhäältä alas tapahtuvana. Johtajat (usein itse itsensä nimittäneenä) ovat harjoittaneet määräysvaltaa ja kontrollia. Toiset ovat olleet seurakuntia perustavia apostoleja, ollen näin hengellisiä isiä perustamilleen seurakunnille. Näistä apostoleista ollaan oltu kovasti huolestuneita heidän liikkeissään ja kirkkokunnissaan tai seurakunnissa, jotka he ovat perustaneet. Mutta nyt Jumala etsii apostoleja, jotka ovat huolestuneita koko Kristuksen ruumiista ja Jumalan tarkoitusten täyttymisestä maan päällä. Hän etsii apostoleja kansoista ja kansojen keskuudesta. Apostolien päähuomio tulee olla siinä, että Jumalan tahto toteutuisi kaikkialla Jumalan luomassa maailmassa. Jumala etsii vaakasuunnassa, ihmissuhteissa ja yli seurakuntarajojen toimivia apostoleja, jotka toinen toisia palvelemalla ja yhteistyöllä mahdollistavat yhteisen näyn toteutumisen. Nämä apostolit ovat vähemmän kiinnostuneita asemastaan ja roolistaan johtamiensa ihmisten keskuudessa. He ovat enemmän kiinnostuneita Jumalan tahdon toteutumisesta niiden ihmisten keskuudessa, joita ei vielä kukaan Jumalan palvelija johda.

Ymmärrys suhteessa profeetallisuuteen

Aiemmin olemme ymmärtäneet profeetallisuuden pääasiassa taivaasta tulleiksi henkilökohtaisiksi tarkoitetuiksi sanoiksi, jotka selvittävät tai vahvistavat suuntaa jonne mennä. Tätä on tapahtunut henkilöltä henkilölle ja julkisesti, kun joku on puhunut profeetallisesti. Mutta nyt Jumala haluaa koko Hänen kansansa olevan profeettoja henkilökohtaisessa ymmärtämisessään. Jumala etsii niitä, jotka ovat profeettoja kansalleen. Profeetalliset teot, joilla on strateginen merkitys ja arvo, tulevat jokapäiväisemmiksi. Lisääntyvässä määrin profeetallinen tahto ilmenee rukouksessa ja vertauskuvallisissa teoissa, jotka aiheuttavat läpimurtoja. Profeetallinen tahto murtautuu kristittyjen kokoontumisten mukaviin ympyröihin ja se ilmaistaan ihmisten nähden ja historiallisesti ja hengellisesti tärkeissä tilanteissa.

Ymmärrys suhteessa evankeliointiin

Olemme ennen ymmärtäneet evankelioinnin saarnakeskeiseksi, sanakeskeiseksi sananpalvelukseksi, jota tekevät muutamat ammattievankelistat. Nyt evankeliointia määritellään uudelleen. Evankeliointi on henkilökohtaista ja järjestäytynyttä. Evankeliointi tapahtuu aidosti ja siihen liittyy rukous, ihmissuhteet, tiedon sanat ja Jumalan innoittama kommunikointi. Suuret joukot ihmisiä kääntyy Jumalan puoleen, kun Jumalan kansa yksimielisesti ja rukousyhteydessä kutsuvat ihmisiä Jumalan yhteyteen.

Ymmärrys suhteessa nuoriin ja lapsiin

Nuoria ja lapsia ei enää nähdä ryhmänä, jolle ja joita varten aikuiset tekevät asioita, jotka ilmaisevat heille seurakunnan. Heitä ei enää nähdä seurakunnasta erillään olevana ryhmänä, eikä ryhmänä, joka vaatii erityisiä tapahtumia. Nuoret ja lapset ymmärretään täysin kykeneviksi päästettäväksi irti profeetalliseen rukoukseen ja palvontaan Pyhän Hengen virrassa. Heidät voidaan vapauttaa evankelioimaan kaltaisiaan. Heidät voidaan päästää muotoilemaan uudenlaisia seurakuntia aikuisille yli seurakuntarajojen. He eivät tule jäämään eikä heitä voida sisällyttää olemassa oleviin kirkkokuntiin eikä liikkeisiin. He tulevat muodostamaan heille tyypillisiä seurakuntia ja he tulevat olemaan ei-kirkkokunnallisia ja siksi erillään kirkkokunnista.

Ymmärrys suhteessa parannuksen tekemiseen

Parannuksen tekemistä ja sovitusta ei enää nähdä vain henkilökohtaisena asiana, minun ja Jumalan välisenä asiana. Näitä ei myöskään ymmärretä vain yksilöiden väliseksi asiaksi, yksilöiden, jotka ovat erillään toisistaan erimielisyyksien takia. Parannuksen tekeminen ja sovitus nähdään koskevan myös ryhmien ja kansojen välisiä asioita.

Ymmärrys suhteessa esirukoukseen

Esirukousta, tätä ilmeisen selväpiirteistä rukouksen aluetta, ei enää ymmärretä muutaman valitun palvelutehtäväksi. Kirjoituksissa esirukous on aina yhteydessä Jumalan innoittamaan rukoukseen. Seurakunta tulee löytämään rukouksen sellaisena kuin Jeesus rukoili: suureen ääneen ja kyynelin.

Ymmärrys suhteessa Jumalan valtakuntaan

Jumalan valtakuntaa ei ymmärretä vain tulevaisuuden toivona Jumalan kansalle, vaan myös tämänhetkiseksi todellisuudeksi, minkä vuoksi Kristuksen valtakuntaa laajennetaan heti paikalla. Kun puhumme muuttuneista kaupungeista, muuttuneista yhteisöistä ja kansakunnista, niin tämä todellisuus tulee välttämättä ilmaistuksi Jumalan valtakunnan sanakääntein. Kansakuntien opetuslapseuttaminen on tavoitteena. Uusien seurakuntien perustaminen on tässä tosiasia ja tekijä, joka saa tämän tavoitteen aikaan.

Ymmärrys suhteessa seurakuntaan

Aiemmin olemme ymmärtäneet seurakunnan kirkkokunnan mallin mukaisin käsittein. Puhumme metodistikirkosta, baptistikirkosta, presbyteerikirkosta, katolisesta kirkosta, valtiokirkosta sekä helluntaiseurakunnista, vapaaseurakunnista ja karismaattisista seurakunnista. Kaikki nämä erot tullaan määrittelemään uudelleen, sillä nämä erot ovat rajoittavia ja jakavia.

Seurakunnan uudelleenmäärittely

On olemassa vain yksi Jeesuksen Kristuksen seurakunta maan päällä ja vain yksi seurakunta jokaisessa kaupungissa. Meidän täytyy oppia määrittelemään seurakunta uudelleen. Puhumme nyt soluseurakunnista, nuorisoseurakunnista, lasten seurakunnista ja kotiseurakunnista. Meidän tulee sallia myös muut seurakunnan ilmenemismuodot työpaikoilla, instituutioissa ja yhteisöissä, jotka eivät ole sopivia kirkkokunnallisen mallin käyttämiselle. Seurakunta ei tule olemaan vain muuttumaton ja kohtalaisen pysyvä, vaan se tulee olemaan myös liikkuva ja hetkellinen. Seurakunta esiintyy eri paikoissa ja eri aikoina.

Pastorin uudet tehtävät

Enää pastorit eivät näe tehtäväänsä ainoastaan jonkin tietyn ihmisryhmän palvelemisena, ihmisryhmän jota kutsutaan seurakunnaksi. Pastoreita kutsutaan yhteistyöhön toistensa kanssa yli seurakuntarajojen, jotta he näin olisivat kaupungin pastoreita. Näin he alkavat ottaa vastuuta Jumalan edessä kaupungista ja kaikesta siitä, mitä sen elämässä tapahtuu. He tulevat olemaan pastoreita paikalliselle hallinnolle, poliisille, koululaitokselle ja niin edelleen.

Jumalan aika maailmalle

On aika valmistautua, jotta asioiden uudelleen määrittelyssä ei olisi kyse vain sanojen merkityksestä. Valmistautumisen tulee johtaa siihen, että Jumalan kansa nousee asemaansa ja ottaa paikkansa Jumalan edessä ja suhteessa toinen toisiinsa. Kyseessä on Jumalan aika maailmalle.

Käännös Tapio Sätilä

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.